Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 35

Autorzy: Krzysztof Oprzędkiewicz , Maciej Podsiadło , Klaudia Dziedzic :

Tytuł: Porówanie modeli całkowitego i niecałkowitego rzędu dla układu nagrzewania powietrza

Streszczenie: W pracy zaprezentowano porównanie modeli transmitancyjnych całkowitego i niecałkowitego rzędu dla systemu nagrzewu powietrza stosowanego w ogrzewaniu budynków. Proponowane modele są tak samo dokładne jak modele całkowitego rzędu, a ich identyfikacja jest prostsza ze względu na mniejszą liczbę parametrów. Prezentowane wyniki zostały zweryfikowane z wykorzystaniem danych eksperymentalnych z pomieszczenia izotermicznego stosowanego w fabryce farmaceutycznej.

Słowa kluczowe: ogrzewanie elektryczne, modelowanie temperatury, systemy ułamkowego rzędu, aproksymacja ORA, aproksymacja Charefa, pomieszczenie izotermiczne.

wstecz