Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 63

Autorzy: Andrzej Mrowiec , Marcin Heronimczak :

Tytuł: Badania przepływu płynu nieściśliwego przez wybraną kryzę segmentową

Streszczenie: Kryzy segmentowe ze względu na swoją budowę zapewniają wiarygodne pomiary dla przepływu płynów zanieczyszczonych ciałami stałymi tworzącymi zawiesiny, które mogą wytrącać się w układach przesyłowych w postaci osadów i zaburzać przez to przepływ. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz eksperymentalnych badań przepływowych przez kryzę segmentową o przewężeniu β = 0,5. Wyznaczono za jej pomocą minimalną wartość liczby ReD, dla której można już uznać, że współczynnik przepływu ma stałą wartość.

Słowa kluczowe: przepływ, kryza, badania, symulacja.

wstecz