Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 66

Autorzy: Beata Pałczyńska , Dariusz Świsulski :

Tytuł: Rzadka reprezentacja sygnału niestacjonarnego w technice oszczędnego próbkowania

Streszczenie: Przedstawiono zastosowanie techniki oszczędnego próbkowania do rekonstrukcji sygnału niestacjonarnego na podstawie skompresowanych próbek w dziedzinie czas-częstotliwość. Zastosowano nadmiarowy algorytm z różnymi słownikami aby znaleźć rzadką reprezentację sygnału. Wyniki symulacji potwierdzają, że zastosowanie oszczędnego próbkowania pozwala na rekonstrukcję sygnału niestacjonarnego z małej liczby losowo pobranych próbek, z niewielką utratą jakości rekonstrukcji.

Słowa kluczowe: rzadka reprezentacja sygnału, sygnał niestacjonarny, oszczędne próbkowanie.

wstecz