Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 75

Autorzy: Anna Golijanek-Jędrzejczyk , Ariel Dzwonkowski , Dariusz Świsulski :

Tytuł: Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.

Słowa kluczowe: menzurand, rozkład, estymator, CPET.

wstecz