Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 78

Autorzy: Jerzy Lewitowicz , Andrzej Szelmanowski , Andrzej Gebura , Andrzej Pazur , Edyta Franczuk , Tomasz Tokarski :

Tytuł: Badanie zjawiska zniekształceń stref magnetycznie obojętnych w lotniczych komutatorowych prądnicach prądu stałego

Streszczenie: W artykule omówiono zjawiska związane z powstawaniem zniekształceń linii magnetycznie obojętnych w lotniczych komutatorowych prądnicach prądu stałego. Przedstawiono przypadki przemieszczania się tych stref podczas wieloletniej eksploatacji statku powietrznego. Przedstawiono wyniki regulacji kilku kompletów prądnic prądu stałego GS-12T wraz z regulatorami napięcia RN-180M z samolotów Su-22, wykonanej według metodyki opracowanej w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, prądnica prądu stałego, strefa neutralna magnetycznie, komutator.

wstecz