Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 82

Autorzy: Romuald Maśnicki , Cezary Miezianko , Rafał Niczyporuk :

Tytuł: Badanie rozszerzonych możliwości robota przemysłowego wyposażonego w zaadaptowane narzędzie robocze

Streszczenie: W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.

Słowa kluczowe: robot przemysłowy, kalibracja, dokładność, powtarzalność.

wstecz