Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 93

Autorzy: Ewelina Majda-Zdancewicz , Andrzej Dobrowolski :

Tytuł: Ocena przydatności wybranych cech sygnału mowy wyróżniających osoby ze zmianami neurodegradacyjnymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę oceny aparatu głosu u osób z chorobami neurodegradacyjnymi. W ramach badań dokonano opisu sygnału akustycznego w oparciu o parametry wyodrębnione przy użyciu powszechnie wykorzystywanych metod analizy akustycznej. Następnie przeprowadzono wstępną ocenę przydatności wyekstrahowanych cech z zastosowaniem wybranych miar statystycznych, w kontekście możliwości ich wykorzystania w systemach ukierunkowanych na wczesne wykrycie tzw. stanów otępiennych.

Słowa kluczowe: analiza akustyczna głosu, choroby neurodegradacyjne, selekcja cech.

wstecz