Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 105

Autorzy: Marek Suproniuk , Zbigniew Skibko , Andrzej Stachno :

Tytuł: Diagnostyka wybranych parametrów energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wiatrowych

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki badań wpływu elektrowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej występujące w punkcie jej przyłączenia. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany przebiegów mocy i napięć wynikające z operacji łączeniowych w analizowanej jednostce wytwórczej, w tym podczas awaryjnego jej wyłączenia.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, diagnostyka systemów elektrycznych, elektrownie wiatrowe.

wstecz