Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 109

Autorzy: Yahia Achour , Jacek Starzyński , Adam Jóśko , Marek Suproniuk :

Tytuł: Obróbka danych z sond B-dot oraz D-dot dla pola szerokopasmowej anteny impulsowej

Streszczenie: W artykule przedstawiona została metoda analizy danych z sond pola elektrycznego (D-dot) i magnetycznego (B-dot) w celu skorelowania pomiarów i oceny pasma i efektywności radiacji anteny szerokopasmowej podłączonej do generatora impulsów wysokiego napięcia. Wyniki pomiarów są rejestrowane w różnych odległościach od anteny w celu zbadania procesu formowania dalekiego pola anteny. W pracy omówiono zagadnienia związane z analizą nieregularnych sygnałów pomiarowych oraz wpływem przesunięć czasowych generowanych zarówno przez czujniki jak i optyczną transmisję sygnałów na wyniki analizy. Uzyskane wyniki pomiarów są porównywane z wynikami symulacji systemu przy użyciu oprogramowania ANSYS-HFSS.

Słowa kluczowe: impulsy elektromagnetyczne, pomiar pola, antena szerokopasmowa.

wstecz