Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 113

Autorzy: Jan Matuszewski , Marcin Zając :

Tytuł: Rozpoznawanie cyfrowych zdjęć satelitarnych metoda segmentacji

Streszczenie: W artykule do rozpoznawania cyfrowych zdjęć satelitarnych wybrano metodę segmentacji zobrazowań przez progowanie. Zastosowano dwa algorytmy: Laplasian of Gaussian i Canny’ego. Algorytm Laplasian of Gaussian z filtrem dolnoprzepustowym Gaussa wygładza krawędzie a filtr górnoprzepustowy Laplace’a wyostrza obraz. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń otrzymano wyraźne granice między poszczególnymi obszarami. Przedstawiona aplikacja w środowisku MATLAB skutecznie wykrywa obszary leśne i jeziora na zdjęciach satelitarnych.

Słowa kluczowe: rozpoznanie obrazowe, segmentacja obrazu, algorytmy Canny’ego i Laplasian of Gaussian

wstecz