Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 117

Autorzy: Karol Piwowarski , Marek Suproniuk , Paweł Kamiński , Bogdan Perka :

Tytuł: Koncepcja układu pomiarowego do diagnostyki parametrów półprzewodnikowych łączników fotokonduktancyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja układu pomiarowego do badania charakterystyk półprzewodnikowych łączników fotokonduktancyjnych w stanie blokującym i stanie przewodzenia dla napięcia układu do 90 kV. Zaprezentowane zostały także, dotychczas otrzymane wyniki badań łącznika wykonanego z fosforku galu (GaP), przeprowadzone dla napięcia zasilania do 1 kV oraz dla zakresu napięć zwiększonego do 10 kV dzięki zastosowaniu układu stworzonego według przedstawionej w artykule koncepcji.

Słowa kluczowe: półprzewodnikowy łącznik fotokonduktancyjny, układy impulsowe, diagnostyka łączników.

wstecz