Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 120

Autorzy: Bogdan Perka , Marek Suproniuk , Karol Piwowarski :

Tytuł: Zastosowanie akustycznej fali powierzchniowej do pomiaru temperatury szyn prądowych

Streszczenie: W artykule przedstawiona została nowoczesna metoda diagnostyki temperaturowej torów prądowych w rozdzielniach elektrycznych. Monitorowanie stanu termicznego szynoprzewodów pozwala wykryć usterki montażowe i inne anomalie występujące w układzie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Pomijanie tego aspektu może być przyczyną poważnych awarii urządzeń elektroenergetycznych i spowodować duże straty związane z przestojem, a czasem nawet doprowadzić do pożaru. System bezprzewodowych, bezbateryjnych czujników temperatury wykorzystujących technologię SAW (Surface Acoustic Wave) umożliwia ciągły monitoring temperatury pracy punktów krytycznych rozdzielni.

Słowa kluczowe: temperatura, szynoprzewód, diagnostyka, akustyczna fala powierzchniowa.

wstecz