Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 133

Autorzy: Andrzej Stachno , Marek Suproniuk , Zbigniew Skibko :

Tytuł: Identyfikacja profilu osobowego na podstawie analizy neuronowej parametrów środowiskowych w inteligentnym budynku

Streszczenie: Dla potrzeb takiej identyfikacji osób przebywających w pomieszczeniach budynu, opracowany został algorytm profilowania i identyfikacji osobowej z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych – neuronową identyfikacją organicznego profilu osobowego (NIOPO – ang. Neural identification of an organic personal profile NIOPP). Identyfikacja neuronowa, wykorzystuje pomiary koncentracji gazów, których proporcje oraz skład są cechą indywidualną dla każdego człowieka.

Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, szeregi czasowe, pomiary parametrów środowiskowych, inteligentne budynki.

wstecz