Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 144

Autorzy: Kamila Jadczak , Jacek Jakubowski , Kazimierz Tomczykiewicz :

Tytuł: Koncepcja obiektywizacji testu zegara na potrzeby diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiona została propozycja wykorzystania inżynierskich technik akwizycji danych i metod głębokiego uczenia do obiektywnej analizy obrazów tworzonych w trakcie wywiadu przez pacjentów z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, sieci konwolucyjne, diagnostyka medyczna.

wstecz