Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 150

Autorzy: Jolanta Chmielińska , Jacek Jakubowski :

Tytuł: Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia i fuzji danych obrazowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań nad zastosowaniem sieci neuronowej wykorzystującej techniki głębokiego uczenia w zadaniu identyfikacji tożsamości na podstawie obrazów twarzy zarejestrowanych w zakresie widzialnym i w podczerwieni. W badaniach użyte zostały obrazy twarzy eksponowanych w zmiennych ale kontrolowanych warunkach. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że oba badane zakresy spektralne dostarczają istotnych ale różnych informacji o tożsamości danej osoby, które się wzajemnie uzupełniają.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie twarzy, sieci konwolucyjne, fuzja danych.

wstecz