Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 159

Autorzy: Mirosław Czyżewski , Czesław Rećko :

Tytuł: Zastosowanie przesuwnika fazy w strukturze mikrofalowego detektora częstotliwości

Streszczenie: Mikrofalowe detektory częstotliwości pozwalają na natychmiastowe określenie częstotliwości nieznanego sygnału mikrofalowego w bardzo szerokim paśmie. Kluczowym problemem dla uzyskania określonej precyzji pomiaru jest niejednoznaczność charakterystyki wyjściowej detektora w wybranym przedziale częstotliwości. Zastosowanie w strukturze detektora częstotliwości dodatkowego przesuwnika fazy pozwala na przesuwanie charakterystyki wyjściowej detektora tak, aby uzyskać jednoznaczną charakterystykę w wybranym zakresie pracy.

Słowa kluczowe: detektor częstotliwości, pomiar częstotliwości, pierścieniowy detektor fazy, szerokopasmowy przesuwnik fazy.

wstecz