Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 166

Autorzy: Marcin Bednarek , Tadeusz Dąbrowski :

Tytuł: Wybrane aspekty diagnozowania komunikacji w sieciach przemysłowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane sposoby diagnozowania komunikacji w sieci przemysłowej. Rozpatruje się przypadek komunikacji pomiędzy stacjami rozproszonego mini-systemu sterowania: stacją operatorską i stacją procesową. Zakłada się, że stacje prowadzą komunikację pomiędzy sobą przy pomocy wybranego protokołu przemysłowego. Do testowania komunikacji używa się zwykle kosztownych i skomplikowanych obsługowo zestawów, złożonych z zewnętrznego urządzenia i dedykowanego oprogramowania. Proponuje się przeniesienie funkcji diagnostycznych do stacji operatorskiej oraz zastąpienie zewnętrznych analizatorów protokołów, prostymi i znacznie tańszymi narzędziami programowymi.

Słowa kluczowe: sieć przemysłowa, układ dozorująco-terapeutyczny, diagnozowanie, analizator protokołu.

wstecz