Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 208

Autorzy: Marcin Kamiński :

Tytuł: Implementacja nieliniowego obserwatora neuronowego dla napędu elektrycznego o złożonej części mechanicznej

Streszczenie: Przedmiotem analizy, opisanej w niniejszym artykule, jest zmodyfikowany obserwator zmiennych stanu. W modelu wprowadzono dodatkowy element – sieć neuronową, której parametry optymalizowano w trybie on-line. Zadaniem struktury neuronowej jest identyfikacja składowych równań obserwatora, odpowiadających za nieliniowe zjawiska w części mechanicznej napędu. Rezultaty badań (symulacyjnych oraz eksperymentalnych) wykazują skuteczność kompensacji oddziaływania elementów nieliniowych napędu.

Słowa kluczowe: obserwator nieliniowy, adaptacja parametrów, kompensator neuronowy, układ dwumasowy.

wstecz