Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 215

Autorzy: Tadeusz Pietkiewicz :

Tytuł: Porównanie dwóch klasyfikatorów opartych na metodzie DTW i połączonych metodach PCA-LDA do rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR

Streszczenie: Praca dotyczy rozpoznawania obiektów morskich na podstawie ich obrazów wykonanych przez sensory podczerwieni (FLIR – forward looking infra-red). W pracy zaproponowano wykorzystanie połączonych transformat analizy głównych składowych PCA (Principal Component Analysis) i liniowej analizy dyskryminacyjnej LDA (Linear Discriminant Analysis) oraz transformaty dopasowania szeregów czasowych DTW (Dynamic Time Warping) wraz z metodą wyznaczania odległości dwóch szeregów czasowych za pomocą algorytmu programowania dynamicznego.

Słowa kluczowe: rozpoznanie obrazowe w podczerwieni, klasyfikator PCA-LDA, klasyfikator DTW.

wstecz