Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 223

Autorzy: Mateusz Polewaczyk , Sylwester Robak :

Tytuł: Analiza interakcji w układach hybrydowych MIDC

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu było opracowanie modelu symulacyjnego układu HMIDC (Hybrid Multi-Infeed HVDC) oraz analiza interakcji układów HVDC różnej topologii (LCC oraz VSC). W ramach pracy przeprowadzono badania symulacyjne, z zakresu stanów nieustalonych wywołanych zwarciami, w oparciu o układ testowy HMIDC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że układy VSC mogą zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie wpływać na pracę sąsiadującego układu LCC, w zależności od rodzaju zakłócenia.

Słowa kluczowe: układ HVDC, układy hybrydowy MIDC, interakcje, VSC, LCC

wstecz