Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 240

Autorzy: Justyna Herlender , Krzysztof Solak , Jan Iżykowski :

Tytuł: Impedancyjne zabezpieczenie różnicowe dwutorowej linii przesyłowej

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono algorytm impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego dla linii przesyłowych dwutorowych. W przypadku linii jednotorowej pomiary prądu i napięcia na obu końcach linii pozwalają sformułować impedancję różnicową, która stanowi skuteczne kryterium w przypadku zabezpieczenia tego rodzaju linii. Jednak w przypadku linii dwutorowej, w której występuje wzajemne sprzężenie magnetyczne pomiędzy liniami, algorytm zabezpieczeniowy wymaga modyfikacji. W pracy tej przedstawiono impedancyjno – różnicowy algorytm zabezpieczenia dedykowany dla linii dwutorowej, w którym wzięto pod uwagę sprzężenie magnetyczne między poszczególnymi torami. Zaproponowany algorytm pozwala nie tylko wykryć zwarcie, ale umożliwia również określenie miejsca jego wystąpienia. Oceny rozważanego algorytmu zabezpieczenia dokonano na podstawie symulacji komputerowych wykonanych w programie ATP-EMTP

Słowa kluczowe: zabezpieczenie różnicowe, linia dwutorowa, linie przesyłowa, składowe symetryczne.

wstecz