Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 245

Autorzy: Oleksandr Miroshnyk , Zbigniew Łukasik , Andrzej Szafraniec , Petro Lezhniuk , Stepan Kovalyshyn , Taras Shchur :

Tytuł: Zmniejszenie dyssymetrii prądów obciążenia w sieciach elektrycznych 0,4/0,23 kV za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Streszczenie: W pracy zaproponowano metodę rozkładu obciążeń w sieci 0,4/0,23 kV za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Przeanalizowano typy sztucznych sieci neuronowych oraz zaproponowano rozwiązanie wymienionego zadania na podstawie wielostrefowego perceptronu. Opracowano strukturę sieci neuronowej, która daje polecenia, co do równomiernego rozkładu obciążeń w sieci, wychodząc z informacji statystycznej. Dzięki sieci neuronowej tworzone jest oprogramowanie do równomiernego rozkładu obciążeń między fazami sieci.

Słowa kluczowe: Asymetria prądów, straty energii elektrycznej, sztuczna sieć neuronowa, równomierny rozkład użytkowników.

wstecz