Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 250

Autorzy: Józef Gromba , Grzegorz Sieklucki , Sylwester Sobieraj :

Tytuł: Pomiar i analiza czasu wykonania algorytmów PID2DOF w sterownikach Siemens S7-1500

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych pomiarów czasów wykonania algorytmu PID w sterowniku PLC S7-1500. Wyniki eksperymentu pokazują zmienny czas obliczeń algorytmu regulatora dla różnych jego realizacji. Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym musi być obliczone w zdefiniowanym reżimie czasowym, który jest uzależniony od czasu próbkowania regulatora. Pomiary zostały wykonane przy pomocy instrukcji „RUNTIME”. Mierzonym algorytmem był zaproponowany przez autorów regulator PID2DOF oraz firmowe rozwiązanie PID Compact V2, który również jest o strukturze 2DOF.

Słowa kluczowe: PLC, Siemens S7, czas obliczeń algorytmu, czasy dostępów pamięci, próbkowanie, regulator PID2DOF

wstecz