Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 259

Autorzy: Mariusz Wisełka , Dariusz Sawicki , Agnieszka Wolska , Kamila Nowak :

Tytuł: Problemy sterowania złożonym eksperymentem z rejestracją EEG

Streszczenie: Przedstawiony artykuł porusza problematykę z zakresu prowadzenia i przygotowywania eksperymentu badawczego z rejestracją EEG wykorzystującego złożony system komputerowy. Skupia się on na aspektach technicznych i programistycznych związanych ze sterowaniem, komunikacją i przepływem informacji w takim systemie. Ukazuje również miejsca bądź elementy systemu będące wrażliwymi częściami układu i od których działania zależeć może przeprowadzenie całego eksperymentu

Słowa kluczowe: rejestracja EEG, sterowanie eksperymentem, złożony system komputerowy

wstecz