Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 264

Autorzy: Joanna Maziarka , Lubomir Bena :

Tytuł: Oświetlenie zewnętrzne i problemy widzenia mezopowego

Streszczenie: W niniejszym artykule została przedstawiona analiza wpływu warunków widzenia mezopowego na odbiór wrażeń świetlnych w przestrzeniach zewnętrznych. Główny nacisk w prowadzonych badaniach kładzie się na porównanie wybranych do badań źródeł światła. W artykule zaprezentowano wskaźniki umożliwiające ocenę żródeł światła oraz wnioski wysnute na podstawie przeprowadzonej analizy.

Słowa kluczowe: widzenie mezopowe, współczynik elf, współczynnik s/p, oświetlenie zewnętrzne.

wstecz