Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 1

Autorzy: Józef Paska , Karol Pawlak , Pola Ronkiewicz , Paweł Terlikowski , Jan Wojciechowski :

Tytuł: Zasoby hydroenergetyczne Polski i przykład ich wykorzystania

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę potencjału polskich rzek do wykorzystania w budowie nowych źródeł energii elektrycznej. Na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych w ciągu kilku lat oceniono zestaw parametrów dla 28 wodowskazów. Wybrane punkty wodowskazowe miały zobrazować cechy charakterystyczne dla całego kraju. Analiza została poprzedzona ogólnymi informacjami dotyczącymi polskiego sektora energetyki wodnej. Na koniec przedstawiono studium przypadku małej elektrowni wodnej (MEW). Lokalizacja planowanej elektrowni to północna część Polski, w Surażu koło wodowskazu na Narwi.

Słowa kluczowe: hydroenergetyka w Polsce, małe elektrownie wodne, potencjał energetyczny polskich rzek, przykład MEW.

wstecz