Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 23

Autorzy: Jerzy Marzecki :

Tytuł: Planowanie rozwoju miejskich stacji 110 kV/SN w warunkach niepewności

Streszczenie: W artykule przedstawia się metodę wyznaczania strategii rozwoju stacji 110kV/SN w miastach. Omawia się model zadania rozwoju stacji 110kV/SN w warunkach niepewności związanego z obciążeniem stacji. Jako funkcję celu przyjmuje się sumę zdyskontowanych kosztów rocznych stacji w okresie T lat. Przestawia się przykładowe wyniki obliczeń strategii rozwoju miejskiej stacji 110kV/SN.

Słowa kluczowe: stacja 110kV/SN, badanie rozwoju, niepewność.

wstecz