Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 27

Autorzy: Łukasz Knypiński , Jacek Krupiński :

Tytuł: Zastosowanie magnetoelektrycznych silników synchronicznych do napędu żurawi dźwigowych.

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu żurawi wieżowych. Współcześnie produkowane silniki synchroniczne z magnesami trwałymi charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w stosunku do silników indukcyjnych. W pierwszym etapie badań projektowany żuraw dźwigowy został wyposażony w produkowane seryjnie silniki. W celu oceny przydatności zaproponowanych silników zbudowano stanowisko pomiarowe do badania właściwości i charakterystyk. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: żurawie dźwigowe, magnetoelektryczne silniki synchroniczne, układ napędowy wciągarki, sprawność.

wstecz