Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 31

Autorzy: Małgorzata Łatka , Marek Nowak :

Tytuł: Analiza porównawcza wskaźników dotyczących przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej dla wybranych operatorów systemów dystrybucji

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej podstawowych wskaźników charakteryzujących przerwy w dostawach energii elektrycznej. Na podstawie ogólnie dostępnych raportów wybranych OSD opracowano zestawienia wybranych wskaźników na przestrzeni lat. Dokonano porównania tych danych, dla największych spółek dystrybucyjnych w Polsce. Wnioski z tej analizy mogą być wykorzystane do określenia poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Słowa kluczowe: SAIDI, SAIFI, MAIFI, przerwy w zasilaniu, analiza porównawcza.

wstecz