Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 35

Autorzy: Łukasz Grąkowski , Andrzej Chojnacki , Katarzyna Gębczyk , Kornelia Banasik :

Tytuł: Zastosowanie teorii kolejek do opisu procesu obsługi odbiorców przez dystrybutora energii elektrycznej

Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwość zastosowania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę spółek dystrybucyjnych w zakresie obsługi odbiorców. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie optymalnej liczby brygad pogotowia energetycznego tak, aby koszty poniesione przez dystrybutorów energii elektrycznej były minimalne przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego czasu usuwania awarii. Autorzy przedstawili również najistotniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące teorii kolejek.

Słowa kluczowe: teoria kolejek, obsługa odbiorców, spółki dystrybucyjne, energetyka.

wstecz