Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 44

Autorzy: Bartłomiej Szafraniak , Paweł Zydroń , Łukasz Fuśnik :

Tytuł: Analiza wpływu nierównomiernego rozpływu prądu na nagrzewanie się równolegle połączonych tlenkowych ograniczników przepięć niskiego napięcia

Streszczenie: W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.

Słowa kluczowe: warystor tlenkowy, ogranicznik przepięć, nagrzewanie, praca równoległa, nierównomierny rozpływ prądu.

wstecz