Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 52

Autorzy: Marta Bątkiewicz-Pantuła :

Tytuł: Problematyka wyznaczania współczynnika migotania światła zgodnie z aktualnymi przepisami normatywnymi

Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę wybranego parametru jakości energii elektrycznej. Analiza została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami normatywnymi. Zamieszczone w artykule wyniki zostały wykonane na podstawie rzeczywistych pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej. Analizie zostały poddane dwa różne obiekty jakim była grupa odbiorników przemysłowych oraz sieć współpracująca z odnawialnymi źródłami energii.

Słowa kluczowe: współczynnik migotania światła, rozporządzenie ministra, aktualizacja normy EN 50160, odbiorcy przemysłowi, energia odnawialna

wstecz