Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 60

Autorzy: Stepan Kovalyshyn , Viktor Dadak , Vadym Ptashnyk , Oleksiy Shvets , Deta Łuczycka , Tomasz Dróżdż , Paweł Kiełbasa , Marcin Wesołowski :

Tytuł: Identyfikacja właściwości elektrycznych różnicujących mieszaninę nasion rzepaku ozimego

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.

Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords.

wstecz