Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 82

Autorzy: Yusran Yusran , Yuri Rahman , Indar Gunadin , Sri Said , Syafaruddin Syafaruddin :

Tytuł: Poprawa jakości energii sieci kratowej dzięki synchronicznemu generowaniu rozproszonemu: optymalne planowanie alokacji przy użyciu algorytmu genetycznego

Streszczenie: W artykule omówiono optymalne planowanie alokacji synchronicznej generacji rozproszonej (SDG) w systemie elektroenergetycznym sieci kratowej z wykorzystaniem metody algorytmu genetycznego rozpłodnika (BGA). Ta technika optymalizacji została zbudowana w celu alokacji jednostek SDG dla uzyskania najmniejszych strat mocy, podczas gdy napięcie wszystkich magistrali zawiera się w wartości standardowej. Ponadto zaproponowana metoda została przetestowana na systemie testowym magistrali IEEE 30 i osiągnięto optymalne rozwiązanie dla instalacji trzech jednostek SDG o łącznej mocy 27,73 MW + j 1,502 MVAr, przy obniżeniu strat mocy o 22,46%.

Słowa kluczowe: synchroniczne generowanie rozproszone, algorytm genetyczny, straty mocy, profil napięciowy.

wstecz