Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 108

Autorzy: Ladislav Knebl , Nicola Bianchi , Giacomo Bacco , Cestmir Ondrusek :

Tytuł: Analityczny model silnika reluktancyjnego uwzględnmiający asymetrię magnetyczną i nasycenie rdzenia()

Streszczenie: W artykule analizowano asymetrię magnetyczną (saliency) wirnika silnika reluktancyjnego. Zastosowano model nieliniowy uwzględniający tę asymetrię i umożliwiający określenie efektu nasycenia.

Słowa kluczowe: synchroniczny silnik reluktancyjny, model nieliniowy, asymetria magnetyczna

wstecz