Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 113

Autorzy: Antonio Dourado , Emerson Pedrino :

Tytuł: Automatyczne generowanie filtru morfologicznego umożliwiającego odzyskiwanie brakujących danych w systemie wizualizacji i identyfikacji obrazu człowieka

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę ewolucyjną do automatycznego generowania morfologicznego filtru do określania brakujących danych w obrazach ludzi otrzymywanych on-line. Użyto programu Cartesian Genetic do optymalizacji algorytmu. Zastosowane rozwiązanie umożliwiało dostarczanie poprawę szybkości o dokładności przetwarzania obrazu.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, systemy wbudowane, identyfikacja pobrazu

wstecz