Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 124

Autorzy: Marcin Kołodziej , Krzysztof Kowalczuk , Andrzej Majkowski , Paweł Tarnowski , Stefan Gaździński , Remigiusz Rak :

Tytuł: Analiza artefaktów w sygnale EEG zarejestrowanym w trakcie wykonywania manewru przeciw-przeciążeniowego

Streszczenie: Manewr przeciw-przeciążeniowy (AGSM) jest niezbędnym elementem szkolenia pilotów samolotów wysokomanewrowych. Sygnał elektroencefalograficzny (EEG) zarejestrowany podczas tych manewrów mógłby posłużyć do wykrycia niedokrwienia mózgu. Manewr przeciwprzeciążeniowy, obejmuje skomplikowane zadania fizyczne, od napinania pewnych partii mięśni, poprzez odpowiednie oddychanie. Powoduje to powstanie ekstremalnie dużych artefaktów odmięśniowych, które zakłócają, w sposób znaczący, rejestrowane sygnały EEG. Zaprezentowane badania dotyczyły sygnałów EEG zarejestrowanych podczas wykonywania poszczególnych faz AGSM, we wnętrzu wirówki przeciążeniowej. Największe artefakty w paśmie EEG (0.5-300Hz) zaobserwowano dla elektrod Fp1, F9, FT9 oraz EMG1 ulokowanej na policzku. Najmniej zakłócony okazał się sygnał zarejestrowany z elektrod Cz i Pz.

Słowa kluczowe: manewr przeciw-przeciążeniowy (AGSM), elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), analiza sygnałów, korekcja artefaktów.

wstecz