Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 134

Autorzy: Julian Wosik , Marcin Habrych , Bogdan Miedziński , Grzegorz Debita , Andrzej Firlit :

Tytuł: Poprawa stabilności napięciowej w rozdzielczej linii WN przy wykorzystaniu aktywnego filtra mocy.

Streszczenie: Artykuł omawia przyczynę niestabilności napięcia, istotną w sieciach rozdzielczych, zasilanych jednostronnie, na przykładzie parametrów długiej linii 110 kV. Korzystając z prostych równoważnych modeli linii zarówno bez obciążenia, jak i dla różnego rodzaju obciążenia pokazano zmienność napięcia na końcu linii, korzystając z wykresów wektorowych. Aby zapewnić stabilizację tego napięcie, autorzy rozważali i zbadali celowość zastosowania aktywnego filtra mocy (APF) w miejsce dotychczas stosowanych środków technicznych. Umożliwia to on-line nie tylko kompensację składowych biernych prądu linii, ale zapewnia również tłumienie wyższych harmonicznych tego prądu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników rozważań teoretycznych, potwierdzonych wynikami odpowiednich pomiarów, wykonanych na fizycznym modelu długiej linii, przy zasilaniu odbiorów nieliniowych.

Słowa kluczowe: aktywny filtr mocy, jakość energii elektrycznej, linia dystrybucyjna wysokiego napięcia zasilana jednostronnie, stabilizacja napięcia.

wstecz