Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 158

Autorzy: Maciej Oziembłowski , Damian Maksimowski , Anna Miernik , Sylwester Tabor , Agnieszka Nawirska-Olszańska , Magdalena Trenka :

Tytuł: Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na parametry ultrasłabej luminescencji oraz redukcję liczby komórek wybranych drobnoustrojów w ekstraktach kawy typu cold brew

Streszczenie: W pracy badano poziom ultrasłabej luminescencji jako emisję fotonów z ekstraktów kawy typu cold brew po oddziaływaniach pulsacyjnych pól elektrycznych (PEF). Analizowano również intensywność emisji fotonów w trakcie trwania eksperymentu. Określono także poziom inaktywacji bakterii gronkowca oraz drożdży po utrwalaniu PEF. Nie stwierdzono różnicy emisji fotonów z niepasteryzowanych ekstraktach kawy typu cold brew w porównaniu do prób poddanych oddziaływaniom PEF, co uznać należy za potencjalnie korzystne zjawisko. Oddziaływania PEF w skuteczny sposób, w porównaniu do próby kontrolnej, obniżyły liczbę komórek bakterii (gronkowców) - o 0,3358D oraz drożdży – o ponad 2,5315D.

Słowa kluczowe: ekstrakty kawy typu cold brew, pulsacyjne pola elektryczne, ultra słaba luminescencja, redukcja drobnoustrojów

wstecz