Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 170

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec , Andrzej Wac-Włodarczyk :

Tytuł: Wpływ parametrów obwodu magnetycznego transformatora HTS na czas trwania impulsu prądu włączania

Streszczenie: Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny grożący termicznym uszkodzeniem ciągłości obwodu. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem decydującym o przebiegu fali prądu włączania jest kształt pętli histerezy rdzenia transformatora. W pracy przeanalizowano wpływ podstawowych parametrów magnetycznych rdzenia na przebieg impulsu prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego ze zwróceniem uwagi na zjawisko utraty stanu nadprzewodzenia uzwojeń.

Słowa kluczowe: prąd włączania, transformator nadprzewodnikowy, nadprzewodnictwo.

wstecz