Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 174

Autorzy: Anna Koziorowska , Beata Prucnal :

Tytuł: Zagrożenia dla pracowników zakładu przetwórstwa warzyw i ryb wynikające z działania pól elektromagnetycznych

Streszczenie: Pole elektromagnetyczne, jako czynnik wpływający na zdrowie pracowników jest tematem badań przedstawionych w niniejszej pracy. Pole elektromagnetyczne powszechnie towarzyszy pracownikom firm i przedsiębiorstw w środowisku pracy i jest to wynikiem licznego zastosowania w procesach technologicznych. Organizm ludzki nie jest w stanie za pomocą zmysłów wyczuć zagrożenia związanego z polem elektromagnetycznym w otoczeniu, w przeciwieństwie do innych procesów fizycznych (np. drgania, hałas). Badaniom zostały poddane dwa urządzenia wykorzystywane podczas procesu produkcji. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w zakładzie przetwórstwa warzywno-rybnego. Miało to na celu upewnienie pracowników, iż ich miejsce pracy nie naraża ich na dodatkowe niebezpieczeństwo związane z oddziaływaniem pól o wartościach przekraczających dopuszczalne. Wykazano, iż wartości emitowanego pola są niskie i nie przekraczają wartości ustalonych w normach.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, indukcja magnetyczna, badania pomiarowe, oddziaływanie pola elektromagnetycznego na pracowników.

wstecz