Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 178

Autorzy: Joanna Michałowska , Paweł Mazurek :

Tytuł: Badanie zakłóceń wytwarzanych przez elektronarzędiza zakresie częstotliwości 30MHz do 1 GHz

Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych elektronarzędzi w zakresie częstotliwości 30 MHz – 1 GHz. Badania eksperymentalne przeprowadzono w komorze GTEM. Uzyskane wyniki porównano z dyrektywą określają wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i innych podobnych urządzeń. Maksymalna zmierzona wartość quasi szczytowa wynosi 65,41 dBμV/m, co przekracza wartości normatywne o 10dB. Posługując się analizą statystyczną dokonano wartościowania występujących zmiennych w kontekście scharakteryzowania poszczególnych typów urządzeń.

Słowa kluczowe: komora GTEM, pole elektromagnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia promieniowane, elektronarzędzia.

wstecz