Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 194

Autorzy: Andrzej Przytulski :

Tytuł: Impedancja falowa i współczynnik odbicia skóry suchej i mokrej dla fal z zakresu UKF

Streszczenie: W artykule dokonano obliczeń impedancji falowej i współczynnika odbicia skóry suchej i mokrej. Założono przy tym, że do jej powierzchni dociera płaska fala harmoniczna spolaryzowana liniowo o częstotliwości z pełnego zakresu UKF. W obliczeniach wykorzystano zmieniające się w zależności od częstotliwości, wartości przewodności właściwej i względnej przenikalności elektrycznej skóry. Obliczono również zmiany podstawowych parametrów fali, takich jak jej długość, prędkość rozprzestrzeniania się w nowym środowisku i umowną głębokość wnikania.

Słowa kluczowe: płaskie, harmoniczne fale elektromagnetyczne, skóra sucha i mokra, środowisko słabo przewodzące.

wstecz