Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 01/2020 Str. 206

Autorzy: Artur Bugała , Karol Bednarek :

Tytuł: Analiza wydajności energetycznej dwuwirnikowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu

Streszczenie: W pracy włączono sie w powszechnie prowadzone rozważania dotyczące ekologicznych aspektów wytwarzania energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo zajęto sie wydajnością energetyczną turbin wiatrowych, przy czym skupiono się głównie na turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Analizy przeprowadzono dla lokalizacji systemu w mieście Poznań. W końcowej części porównano własności użytkowe turbin o pionowej osi obrotu (VAWT) z powszechnie stosowanymi turbinami o poziomej osi obrotu (HAWT).

Słowa kluczowe: wydajność energetyczna turbin wiatrowych, turbiny o pionowej osi obrotu, ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej, rozkład Weibulla.

wstecz