Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 226

Autorzy: Paweł Bieńkowski :

Tytuł: Optymalizacja instalacji radiokomunikacyjnych pod kątem minimalizacji ekspozycji środowiska na PEM

Streszczenie: Instalacje radiokomunikacyjne, a zwłaszcza stacje telefonii komórkowej są przedmiotem zainteresowania społeczeństwa nie tylko ze względów technicznych – jako element infrastruktury radiokomunikacyjnej, ale również jako obiekty mogące oddziaływać na środowisko. W pracy przedstawiono wybrane aspekty projektowania stacji bazowych pod kątem ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: stacje bazowe telefonii komórkowej, ochrona środowiska elektromagnetycznego, charakterystyka promieniowania anteny, estymacja natężenia pola, 5G.

wstecz