Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 250

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Ilona Gałązka-Czarnecka , Andrzej Czarnecki :

Tytuł: Wpływ cienkich warstw srebrnych naniesionych metodą fizycznego osadzania próżniowego na energię i zdolność kiełkowania nasion roślin z rodziny Fabaceae

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki doświadczeń dotyczących wpływu modyfikacji podłoża na energię i zdolność kiełkowania nasion lucerny i koniczyny czerwonej. Do badań wykorzystano podłoża naturalne wykonane z włókien bambusowych, bez i po modyfikacji. Zaproponowano zastosowanie tkanin pokrytych cienką warstwą srebrną otrzymaną w procesie fizycznego osadzania próżniowego, jako procesu zapewniającego dobrą adhezję cząstek metalu do włókien. W efekcie uzyskano zwiększenie zdolności kiełkowania nasion o około 20%.

Słowa kluczowe: energia kiełkowania, PVD, cienkie warstwy, fizyczne osadzanie próżniowe, cząsteczki srebra.

wstecz