Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 254

Autorzy: Sebastian Styła , Monika Mańko :

Tytuł: Model reluktancyjny młyna elektromagnetycznego wykorzystującego w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego

Streszczenie: Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.

Słowa kluczowe: młyn elektromagnetyczny, rozdrabnianie, mielenie, reluktancja, model matematyczny.

wstecz