Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 17

Autorzy: Andrzej Lange , Marian Pasko :

Tytuł: Zmniejszanie zużycia energi w procesie produkcji i parametry opisujące jakość energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.

Słowa kluczowe: parametry jakości energii elektrycznej, wyższe harmoniczne napięć i prądów, moc bierna, filtry pasywne.

wstecz