Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 36

Autorzy: Wojciech Wróblewski , Dominik Duda , Marcin Maciążek :

Tytuł: Analiza porównawcza metod diagnostycznych na podstawie pomiaru wyładowań niezupełnych na modelu porcelanowego izolatora przepustowego SN

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej pomiarów wyładowań niezupełnych prowadzonych trzema metodami: metodą emisji akustycznej, metodą elektryczną oraz metodą bazująca na pomiarach światła emitowanego w paśmie UV. W artykule wykazano istnienie korelacji między wynikami uzyskiwanymi różnymi metodami pomiarowymi. W dalszej perspektywie celem jest opracowanie kryteriów, na podstawie których możliwe będzie zakwalifikowanie badanego elementu elektroizolacyjnego jako sprawnego, zagrożonego uszkodzeniem lub też uszkodzonego.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, metody diagnostyczne, izolator porcelanowy.

wstecz