Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 48

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec :

Tytuł: Wpływ kąta fazowego napięcia w chwili włączenia transformatora HTS na utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń

Streszczenie: Utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń transformatora nadprzewodnikowego traktuje się jako stan awaryjny. Stan taki może mieć miejsce już w chwili włączania transformatora w skutek wystąpienia prądu włączania. Wartość tego prądu może wielokrotnie przekraczać wartość prądu krytycznego uzwojeń nadprzewodnikowych i zależy od wielu czynników. W przedstawionej analizie wzięto pod uwagę wpływ kata fazowego napięcia w chwili włączenia transformatora na utratę stanu nadprzewodzenia uzwojeń jednofazowego transformatora HTS o mocy 13.8 kVA.

Słowa kluczowe: prąd włączania, transformator nadprzewodnikowy, nadprzewodnictwo.

wstecz